Poszukiwaczka z mapy.

10:09

N: A więc klucz jest na wielkiej brzozie.
O to tu nie daleko!

Po kilku minutach.

N: Muszę się teraz wspiąć po nim.N: Tam jest!

N: Już prawiee...

N: Choć do cioci Naomci...

C.D.N

1 komentarze

Subscribe